Diensten en producten

Visie rapporten en masterplannen voor economie, leisure en gebiedsontwikkeling

Het maken van rapporten en masterplannen door middel van het aan de voorkant betrekken van alle belanghebbenden om een gedragen visie te ontwikkelen met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma, planning en daar waar gewenst een uitvoeringsnetwerk.

Onafhankelijk technisch voorzitterschap

Het technisch leiden van vergaderingen van belangengroepen waarbij de inbreng van ideeёn afgestemd op de doelstelling van de vergadering leidt tot de juiste creativiteit en energie.

City- en onderneming marketing strategieёn

Hoe, op welke manier en wanneer positioneer ik mijn plaats/bedrijf? En wie heb ik er bij nodig om dit te realiseren?

Project management

Het begeleiden en managen van projecten op gebied van economie, leisure en gebiedsontwikkeling. Tevens het geven van nieuwe management impulsen aan reeds (vast)lopende trajecten.

Trainingstrajecten denken en doen in kansen

Anders denken geeft vaak nieuwe energie. Doel: denken en doen in kansen. Zelfs een probleem is een kans. Een kans om het anders te doen, dus beter! Vraag mensen naar: zullen we voor het probleem gaan of voor de kans. Het antwoord zal altijd de kanskant op gaan. Zo denken geeft bestuurders, ondernemers, ambtelijke organisaties, en burgers de beste score.