Profiel

Roomer Adviesbureau is opgericht door Paddy Roomer.  Als ondernemer in 2006 gestopt om de badplaats van Rotterdam,  Hoek van Holland, als voorzitter van het dagelijks bestuur op de kaart te zetten.

Door het besef dat de overheid en het bedrijfsleven elkaar nodig hebben maakte de door oud-burgemeester Opstelten als Rotterdamse badkamer omschreven deelgemeente in zeer korte tijd een metamorfose door. Met als gevolg een moderne toeristenplaats waar in plaats van 600.000 toeristen, tegenwoordig  jaarlijks 2,8 miljoen toeristen komen. Resultaat:  de economie en werkgelegenheid floreren.

Roomer Adviesbureau kenmerkt zich door zowel voor overheden als bedrijfsleven kwaliteit te leveren in haar dienstverlening. Daarbij wordt creatieve input geleverd  op basis van de wensen en prioriteiten van de opdrachtgever. De interactie met betrokkenen beschouwen wij als vanzelfsprekend.

Door de formele en informele weg te kennen in overheidsland gecombineerd met het begrijpen van ondernemerschap is Roomer Adviesbureau niet alleen een toegevoegde waarde om uw visie te ontwikkelen.  Het daaraan koppelen van een uitvoeringsprogramma met  waar gewenst het uitvoeringsnetwerk,  garandeert de opdrachtgever kwaliteit tegen de beste prijs. En, niet geheel onbelangrijk:  snelheid in het proces.

Het mag duidelijk zijn dat alle communicatie naar betrokkenen optimaal wordt verzorgd.   

Gemeentebesturen, ondernemers (deel)raden, ambtelijke diensten en burgers; samen ben je altijd sterker!